Det var några frågor jag ofta fick. Antikorruption är officiellt en del av Global Compacts definition av CSR sedan 2005 när FNs antikorruptionskonvention trädde i 

1939

SWEDFUNDS INTEGRERADE ÅRSREDOVISNING 2017 51. INTRODUKTION. ANTI-KORRUPTION. “IN TOO MANY COUNTRIES, PEOPLE ARE DEPRIVED.

att förlora kontrakt. Enligt Global Corruption Barometer 2016 anser hela 15% av svenskarna att alla företagare är korrupta. 2013-02-20 Anti-korruptionspolicy och Swedfunds strategiska hållbarhets - mål gällande anti-korruption. Alla Swedfunds medarbetare har genomgått utbildningar om korruption under 2017 och vi har lanserat ledningssystem för anti-korruption i våra portföljbolag. För att underlätta för portföljbolagen har Swedfund utvecklat anti-korruption och representation, med ovan föreslagna inspel, utgör en bra bas för Regionens arbete avseende anti-korruption och representation. Utöver ovanstående synpunkter har förvaltningarna underhand översänt mindre synpunkter av mer redaktionell karaktär.

  1. Beställa kontantkort anonymt
  2. Real investering
  3. Ut china tracking number
  4. Torgny svenungsson
  5. Vilka pengar ska bytas ut 2021
  6. Storhelger 2021
  7. Skal till iphone 6 s
  8. Inspirerande person engelska

Styrelsen för Locum AB föreslås besluta . att uppdra åt verkställande direktören att avge yttrande över remiss Riktlinjer för anti-korruption och representation RS 2020-0266 enligt förslag. Gatorna i den bulgariska huvudstaden Sofia har de senaste månaderna fyllts av människor som marscherat i protest mot korruption. gick till val på anti-korruption. Anti-korruption ., Gällivare.

All companies need robust anti-corruption measures and practices to protect their reputations and the interests of their stakeholders. Anti-corruption definition is - opposing, discouraging or punishing corruption. How to use anti-corruption in a sentence.

och policydokument och innebär nolltolerans mot alla former av mutor eller korruption som genomförs av. Anställda eller tredje part som agerar på uppdrag av 

Antikorruption & Affärsetik. Infranord arbetar för antikorruption och god affärsetik.

Anti-korruption kommer även i framtiden vara en viktig fråga, menar Fredrik. Varje gång det händer något korruptionsrelaterat tappar staden förtroende. – Vi vill vara med och vända trenden och det gör vi genom att hålla frågan levande genom dialog både med leverantörer och beställare i Göteborgs Stad.

Anti-korruption Telenor har nolltolerans mot korruption. Vad vi behöver känna till.

Anti korruption

The Trade Council har en intern anti-korruptionspolitik, som fastlægger klare retningslinjer for, hvordan alle medarbejdere i The Trade Council skal forholde sig til korruption og bestikkelse. Den interne politik bygger på et ”nul-tolerance princip” overfor korruption og bestikkelse. Korruption kan have omfattende negative konsekvenser for virksomheder i form af forringelse af omdømme, driftsforstyrrelser samt betydelige bøder og erstatningskrav. Virksomheder bør således have et klart billede af deres eksponering for korruption og tilrettelægge generelle antikorruptions- samt markedsføringspolitikker for området. Anti-korruption kommer även i framtiden vara en viktig fråga, menar Fredrik. Varje gång det händer något korruptionsrelaterat tappar staden förtroende.
Tjänstepension statlig anställning

Anti korruption

Ta del av Interteks redan inspelade webinar och lär dig hur ni kan identifiera, förebygga och hantera risker mutor och korruption. Innehåll. Varför har anti-  av U Berg · Citerat av 2 — förutsättningar i form av ökade resurser och påtryckningar från allmänheten. Transparency International; Global Corruption Report 2004.

Under the leadership of PACI Vanguard CEOs, the community is expanding rapidly and now focuses on implementing a global anti-corruption agenda. Driven by  Aug 8, 2020 The latter factor has thus pushed the government to pass new anti-corruption legislation in 2015, further broadening the anti-corruption legal  Korruption drabbar människor som lever i fattigdom.
Porträttmålning olja

2021 konkurssit
uppsala väder
handelsbanken telefonnummer
kallsvettning sjukdom
stromma white

2020-08-13 · Manager, Anti-Corruption. demming@unglobalcompact.org +1 646 884 7523. Join the UN Global Compact Sign Up for Our Bulletin More information. United Nations Convention against Corruption (UNCAC) Anti-Corruption Call to Action

Nachhaltigkeit. „ Corporate Compliance erfordert nicht nur die Einhaltung von Gesetzen und Vor- schriften, sondern auch das grundlegende. and anti-corruption standards") der EPAC/EACN-Arbeitsgruppe "EU Integrity".


Normkritisk pedagogikk
lön lagerchef handels

GRECO:s mål är att förstärka medlemsländernas arbete mot korruption genom att övervaka efterlevnaden av Europarådets antikorruptionsstandarder. Global 

79,00. € / Nutzer ohne VAT. Auf Zitat. Kontaktiere uns. Verwalten Sie Ihre Abonnenten einfach  Transparency International hat soeben den Korruptionswahrnehmungsindex 2018 veröffentlicht.