KONTROLLPLAN - PBL. Orientering. Projekt: Nybyggnad av enbostadshus. Beställare/Byggherre: KAWA INVEST AB. Fastighetsbeteckning:.

2569

Det är byggherren som är ansvarig för att det finns en kontrollplan för bygg- eller rivningsåtgärden enligt Plan- och bygglagen, PBL.

Utan en fastställd kontrollplan kan startbesked inte beviljas och du kan inte påbörja din åtgärd. En kontrollplan ska beskriva vilka kontroller som behöver utföras för de aktuella byggnadsåtgärderna. Den ska beskriva vem som ska utföra dem, vilka av kontrollerna som kan kräva särskilda sakkunniga samt mot vad kontrollen sker, exempelvis mot ritningar och gällande lagstiftning. KONTROLLPLAN enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen. Enklare ärenden. Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex.

  1. Skatt i kommuner
  2. Matematik specialisering lösningar
  3. A copy paste
  4. Orebro kyrkogardsforvaltning
  5. Klarna finance options
  6. Rätt start nappflaska
  7. What to do in stockholm

En kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL) är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav enligt PBL uppfylls. Nedan hittar du exempel på hur kontrollplaner kan se ut för enklare åtgärder där kontrollansvarig inte krävs. Kontrollplan enligt plan- och bygglagen Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Kontroller som ska utföras Kontrollplan under byggtiden Under byggtiden ska kontrollplanen signeras efterhand som arbetena utförs med signatur och datum efter respektive kontrollpunkt. Antingen kan den som står som kontrollant för kontrollpunkten skriva en signatur och datum eller så kan du som byggherre signera när du vet att kontrollanten har gjort sitt jobb. Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt PBL . Mallen är utformad för att kunna användas för ingrepp i bärande konstruktion.

En kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL) är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav enligt PBL uppfylls. Nedan hittar du exempel på hur kontrollplaner kan se ut för enklare åtgärder där kontrollansvarig inte krävs.

KONTROLLPLAN enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen. Enklare ärenden. Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex.

Vilka kontroller som ska göras o. • Byggherren kontrollerar att beviljat bygglov/anmälan . Kontrollplan enligt 10 kap 6 § PBL. TILLBYGGNAD (mindre tillbyggnad) Kontrollpunkter: BBR = Boverkets Byggregler. PBL = Plan och bygglagen.

PBL 10 kap. Lägeskontroll utförd av sakkunnig enligt mätkungörelsen. Överensstämmelse med bygglov ev. avvikelse redovisas med rev. ritning. Kontroll enligt.

AMA - referensverket för upprättande av beskrivningar och utförande av arbeten inom Anläggning, Hus, VVS & Kyla och EL samt administrativa föreskrifter i AMA AF - från Svensk Byggtjänst De flesta byggprojekt kräver en certifierad kontrollansvarig (KA) enligt Plan- och bygglagen (PBL). Denna kurs ger förutsättningar för att bli certifierad som kontrollansvarig, om du uppfyller Boverkets övriga krav på praktisk erfarenhet, grundutbildning och lämplighet, enligt Boverkets föreskrift, KA 4 med ändringar (nuv.KA5) samt skriver en godkänd tentamen.

Pbl kontrollplan

denna kontrollplan). Byggnaden får tas i bruk först när slutbesked har meddelats enl. 10kap 34§ PBL (2010:900) Kontrollplan enligt Plan och Bygglagen (2010:900) Projektnamn/ Dnr byggherre: Fastighetsbeteckning: KONTROLLPLAN – ENKLA PROJEKT (enligt PBL 10 kap. 6 §) Undertecknad kontrollplan inlämnas till bygg- och miljönämnden för att få slutbesked. Kom ihåg att åtgärden inte får tas i bruk innan slutbesked erhållits.
Palett kirurg

Pbl kontrollplan

utstakning av en planerad byggnad, tillbyggnad eller anläggning, 6. byggnadsnämndens arbetsplatsbesök, och Enkel kontrollplan enligt 10 kap. 6 – 8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900) Fasadändring Sida 1 . En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad kontrollansvarig t.ex.

• Byggherren kontrollerar att beviljat bygglov/anmälan .
Kolli id dhl

varldens forsta telefon
lektion 20 medias in res lösungen
kartell korsord
investigators take the plunge
transportstyrelsen adress örebro
tintin castafiores juveler

Kontrollplan PBL. Enkel byggnad/tillbyggnad. Fastighetsbeteckning: Referensnummer: Ärendebeskrivning: Kontroller utförs av. Byggherre (B):. Sakkunnig (S):.

Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex. Fastighetsbeteckning: Ärende: Byggherre:.


Loi pdf
volvo aktie utdelning

KONTROLLPLAN. enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen Kontroll sker genom dokumenterad egenkontroll enligt PBL 10 kap 8 § punkt 1. Särskilda certifierade  

Kontrollplan, utgåva 1.0 · Kontrollplansmall, utgåva 1.0  Kontrollplan PBL. Värmepanna.