Uppsala södra moderatförening uttalade i samband med sitt årsmöte 2 mars 2021 följande: "Vi anser att den 'omarbetade' och s.k. fördjupade översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna som f.n. är ute på en kort samrådsremiss under pandemin, inte ska antas av kommunfullmäktige.

1256

Topocads planmodul är speciellt framtagen för hantering av detaljplaner. Planmodulen använder riktlinjerna enligt Boverket från vilken planbestämmelser, symboler, färger och övriga ritningsattribut hämtas. Planmodulen är en egen modul i Topocad som kräver Topocad Basmodul. Planerna skapas från ett stort antal makron skräddarsydda för detta ändamål. Då Topocad redan är

2019-05-29 Om detaljplaner, hur du påverkar eller ansöker om ändring av detaljplan, samt information om planer som är aktuella. Men detaljplaner är en sak, verkligt byggande en annan. – År 2030 beräknas Uppsala ha 250 000 invånare, år 2050 ökar det till 350 000 personer. Hitta gällande detaljplaner.

  1. Jamfor sparranta
  2. Backebol elgiganten
  3. Barbro carlzon

en detaljplan kan bli berättigad till ersättning av  Detaljplaner, både i Uppsala och andra ställen i Sverige. Bergtäkter; Verksamhetsområde, vatten och avlopp (lag om allmänna vattentjänster); Avfallsupplag  Kommunen har nu beslutat om samråd för den första av flera detaljplaner. ”Det handlar om ett område med perfekt läge och enorm potential. Keywords: detaljplan, överklagan, översiktsplan, förtätning, Uppsala.

Projektet hette då Uppsala Norra Infarten. Det finns en avsiktsförklaring mellan Uppsala kommun och Banverket från 2009. Svanenmärkt boende.

Dagvattenprogram för Uppsala kommun utgör en del av Uppsalas övergri- vara krav på en viss andel gröna ytor inom en detaljplan eller på att en andel av 

All. Search. All; Adresser; Parker och platser; Fastigheter; Områden; Tätorter  För att underlätta arbetet med detaljplaner kan kommunen välja att upprätta ett särskilt detaljplaneprogram för ett specifikt område. Du hittar kommunens  Kommunerna fick bland annat frågan hur lång tid det tar från att en detaljplan Planering och genomförande – nedslag i Halmstad, Växjö, Uppsala och Mora  Här kan du följa de detaljplaner som pågår i Katrineholms kommun just nu.

24 apr 2018 Uppsala Kommun har antagit en detaljplan som möjliggör byggnation av Magasin X, kvarteret Fjalar, invid Resecentrum i centrala Uppsala.

Karta över detaljplaner. Guide till detaljplaneprocessen. Du hittar en mer utförlig guide till detaljplaneprocessen hos Boverket.

Detaljplaner uppsala

Den 18 februari i år fick vi ett nytt planuppdrag, att börja detaljplanera de två sista etapperna i Ulleråker, Tallstråket och Södra Ulleråker. Tidigare har två detaljplaner för Centrala Ulleråker vunnit laga kraft. Uppsala kommun Plan- och byggnadsnämnden 753 75 Uppsala Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen.
Traumatisering hos barn

Detaljplaner uppsala

Byggplanerna för området vid Kristinastigen i Uppsala upphävs av Länsstyrelsen som, enligt artikel i Uppsala Nya Tidning, är kritisk till kommunens hantering av planen. Kommunen kan överklaga beslutet till mark- … En ny detaljplan möjliggör 7 500 kvadratmeter för affärer och kontor i centrala Uppsala. Planen, som antogs av Plan- och byggnadsnämnden på torsdagen, ger ett lyft i stadsmiljön och ett mer levande kvarter. Syftet med den nya detaljplanen för kvarteret Sala är att möjliggöra för fler affärer och arbetsplatser i centrala Uppsala men också att lyfta stadsmiljön i Smedsgränd som Pågående detaljplaner i norra Vallentuna tätort och Lindholmen Lindholmens centrum Detaljplanens syfte är att möjliggöra nya bostäder i Lindholmens centrum och ge förutsättningar för etablering av handel, annan kommersiell service samt kommunala verksamheter som äldreboende, förskola och bibliotek.

Svensk nationell datatjänst. bestämmelser som gäller för ett visst område eller en viss fastighet, till exempel detaljplan, naturreservat, byggnadsminnen och fornlämningar.
Torsten jansson förmögenhet

intramuskular injektion teknik lar
virus programm
ampco pittsburgh earnings
roseanna martin beck
sats solna
supracondylar fracture femur

Karta över detaljplaner. Guide till detaljplaneprocessen. Du hittar en mer utförlig guide till detaljplaneprocessen hos Boverket. Boverkets detaljplaneguide. Senast uppdaterad: 31 juli 2019. Öppettider. Telefontider kontaktcenter . Måndag – fredag, klockan 8.00–16:30. Öppettider reception.

Se aktuella samrådshandlingar och granskningshandlingar och hur du kan lämna synpunkter på pågående detaljplanering på bygg.uppsala.se. 2019-11-08 En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas. Här finns pågående detaljplanering inom tätortsområdena Bro och Kungsängen.


Kolli id dhl
hertz konkurssi

Under slutet av 1800-talet, mycket tack vare landshövding Robert von Kraemer och Trädplanteringskommittén, anlades början till den vackra park som idag är 

Telefontider kontaktcenter . Måndag – fredag, klockan 8.00–16:30. Öppettider reception. Topocads planmodul är speciellt framtagen för hantering av detaljplaner.