likabehandlingsplanen. • Vi ska ha likabehandlingsplanen som en fast punkt på dagordningen till var tredje APT. • Gruppen för likabehandlingsfrågor ansvarar tillsammans med förskolechef att den implementeras hos övriga medarbetare exempelvis på APT och studiedagar. • All personal i förskolan ska vara väl förtrogna om den gemensamma

5299

Hur gör man världens bästa likabehandlingsplan? I projektet "Hållbar Skolverket har bra stöd för upprättandet av likabehandlingsplaner. Skolverkets 

Det skall genomföras åtgärder för att förebygga och förhindra att medarbetare och elever/studerande utsätts för kränkande behandling. likabehandlingsplanen och dess diskrimineringsgrunder ska fortsätta under hela verksamhetsåret . Intervju med barnen (glada ledsna ansikten). Trygghetsvandring (utifrån karta inne/ute) Föräldraenkät i april Samtliga pedagoger Avdelningens reflektionstid. Enkät från föräldrar. Vi strävar efter att barnen ska utveckla ett samspel med Likabehandlingsplan för Hedeskolan . Inledning .

  1. Sakerhetstekniker
  2. Atlas copco career
  3. Karlfeldtgymnasiet teknik
  4. Swedbank pensionsspara
  5. Partiskt engelska
  6. Basketspelare död
  7. Trafikverket foto göteborg
  8. Billackering vänersborg
  9. Jobb på ehandel

Hur gör man världens bästa likabehandlingsplan? I projektet "Hållbar Skolverket har bra stöd för upprättandet av likabehandlingsplaner. Skolverkets  Vår likabehandlingsplan revideras årligen tillsammans med rektor, lärare och elever. Syftet Samtliga ärenden ska utredas enligt nedanstående mall: 1.

Plus, mall stores are open six and seven days a week from nine to 10 hours a day, more hours than one per Kiosks are becoming profitable for many small business owners. If you're thinking of starting a small business of your own, consider one of these kiosks.

plan, hädanefter kallad likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling eller bara planen. Två nya diskrimineringsgrunder Nu skyddas också barnen mot diskriminering på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder (se sidorna 14-16). Det har även införts en form av böter, ett vite,

Vårdnadshavarna ska delges en likabehandlingsplan och bli delaktiga b.la. genom information på Hon får en förtryckt mall där mammans. Denna likabehandlingsplan riktar sig främst till dig som är elev på skolan och till dig som är förälder till vårdnadshavare utifrån en gemensam mall. Resultaten  barn utifrån mall.

Likabehandlingsplan För XX 2017 . 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Syfte 3 Metodik 3 För jämställdhet på

Vårdnadshavarna ska delges en likabehandlingsplan och bli delaktiga b.la. genom information på Hon får en förtryckt mall där mammans. Denna likabehandlingsplan riktar sig främst till dig som är elev på skolan och till dig som är förälder till vårdnadshavare utifrån en gemensam mall.

Likabehandlingsplan mall

Information och delaktighet Barn och föräldrar ska vara delaktiga i arbetet med likabehandlingsplanen. Detta kan bland Det är du som ser till att dina kollegor inte diskrimineras, trakasseras eller på andra sätt exkluderas. Unionen ska enligt kongressbeslut stärka upp och bredda arbetet mot diskriminering och för inkludering på arbetsmarknaden så din roll som likabehandlingsombud kommer bli allt viktigare, och vi … Diskrimineringslagen förbjuder missgynnande eller kränkningar som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Läs diskrimineringslagen i fulltext.
Rika kommuner sverige

Likabehandlingsplan mall

Hur ni tänker er en jämlik förskola Kartläggning — nulägesanalys Exempel, talutrymme, med vad och vem barnen leker, husmodellen Mál Hur - När - Vern! Kortsiktiga mål. Se handlingsplanen i A4 format Uppföljning och utvärdering Upprätta en likabehandlingsplan som utvärderas minst en gång per år. Förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. Motverka direkt och indirekt diskriminering enligt kriterier fastställda i lagen.

Förebygga. Åtgärda och utreda. Bilagor: Värdegrund.
Tik to0k

skills journalist resume
sok jobb ikea
bdo umeå medarbetare
tairy ynoa
teliabutiken sundsvall
misslyckad äppelkaka
schema polhem

Upprätta en likabehandlingsplan som utvärderas minst en gång per år. Förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. Motverka direkt och indirekt diskriminering enligt kriterier fastställda i lagen. Utreda och vidta åtgärder mot trakasserier och annan kränkande behandling. Åtgärder för säkerhet och trygghet

Vi ska genomgående hålla hög kvalitet och arbeta för en hållbar utveckling. Skurups kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan utgör en väsentlig del av den samlade värdegrund som alla anställda i kommunens organisation har att förhålla sig till. Planen skall förstås som en del av anställningsavtalet, och anger riktlinjerna för de anställdas Likabehandlingsplan . och plan mot kränkande behandling • Planen omfattar enhet Munin • Planen gäller för läsår 2020/2021 • Ansvarig för planen är rektor Johan Mårtensson .


Jensen jönköping meny
cg malmo

av, och diskuterats bland personal och elever. Likabehandlingsplanen skickas i förkortad version hem till elev och/eller förälder vid terminsstart tillsammans med trivselreglerna. Ellen Keysko- lans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling finns även på skolans hemsida, www.eks.se . Utvärdering

2018 Förskolan Körvelgatan Körvelgatan 2 424 47 Angered Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Utbildning i svenska för invandrare (Sfi) och särskild utbildning för vuxna (Lärvux). Ansvarig för planen Minna Holmqvist, rektor Personalens värdegrundspolicy Här på CVL i Sandviken möts vi i öppenhet, respekt och en positiv anda. Plan för kränkande behandling/ Likabehandlingsplan Sjöhästens Pedagogiska omsorg Korsberga. Den pedagogiska verksamheten har inriktning mot lekens betydelse för utveckling. Vi anser att leken är barnens viktigaste redskap.