Praktisk handbok för skolan. Motiverande samtal, MI, är en evidensbaserad rådgivningsmetod som passar i alla sammanhang när man vill stimulera en annan 

3448

Öppen kurs - Motiverande samtal Motiverande Samtal (MI) För dig som vill vara ett stöd för personer som ska göra en förändring. Motiverande Samtal (MI) är en evidensbaserad samtalsteknik som har som mål att genom samarbete med en person stärka hens egen motivation och åtagande till förändring.

Motiverande Samtal (MI) är en evidensbaserad samtalsteknik som har som mål att genom samarbete med en person stärka hens egen motivation och åtagande till förändring. Kursen leds av den mycket erfarna beteendevetaren och cert. CRAFT-terapeuten Carina Bång. Carina är medlem i MINT och har sedan 2006 arbetat med att utbilda yrkesverksamma inom kommun och landsting i MI-Motiverande Samtal. Carina är även djupt engagerad i anhörigas situation och har bland annat skrivit anhörigböckerna Du är viktig!

  1. Register discord
  2. Räkna månadskostnad bil

Kraftfulla verktyg som avser att hjälpa andra förändra levnadsvanor och livsstil. Bra verktyg som underlättar vardagen och vid arbetsuppgifter. Kursen innehåller samtalsmetoden Motiverande samtal (MI) som integreras med praktiska moment och tillhörande aktuell forskning. Hälsofrämjande tillämpning kommer att ske genom egen praktik och praktiska moment där fokus ligger på att stödja individer till förändring. Inbjudan till kurs måndag 29 mars, tisdag 13 april samt tisdag 11 maj 2021 Motiverande samtal (MI) Tredagars grundkurs Kompetens- och verksamhetsutveckling Så påverkas kursen av Corona/covid-19 GR genomför alla utbildningar i enlighet med Folkhälso­ myndighetens rekommendationer för evenemang och sammankomster.

Den är framtagen av erfarna MI-instruktörer som även leder kurser med elever på plats i klassrummet. Kurs i Motiverande samtal (MI) Motiverande samtal (MI) är en grundkurs som vänder sig till dig som vill lära dig använda samtalsmetoden för rådgivning och behandling med syfte att underlätta förändring.

Inbjudan till kurs måndag 29 mars, tisdag 13 april samt tisdag 11 maj 2021 Motiverande samtal (MI) Tredagars grundkurs Kompetens- och verksamhetsutveckling Så påverkas kursen av Corona/covid-19 GR genomför alla utbildningar i enlighet med Folkhälso­ myndighetens rekommendationer för evenemang och sammankomster. Denna utbildning kan vid

Detta görs genom den specifika samtalstekniken och grunden metoden vilar på, MI-andan. Den bygger på ett samarbete m Kursen är en grundläggande kurs i Motiverande samtal som syftar till att studenten efter kursen ska kunna: - Tillämpa motiverande samtal i syfte att vägleda till beteende/livsstilsförändring inom det egna yrkesområdet. - Beskriva och kunna reflektera över motivations- och inlärningsteorier som stödjer ett klientcentrerat perspektiv.

Kursen är en grundläggande kurs i Motiverande samtal som syftar till att studenten efter kursen ska kunna: - Tillämpa motiverande samtal i syfte att vägleda till beteende/livsstilsförändring inom det egna yrkesområdet. - Beskriva och kunna reflektera över motivations- och inlärningsteorier som stödjer ett klientcentrerat perspektiv.

Att samtala är en värdefull social aktivitet och inom vissa yrken är samtalet ett viktigt, eller till och  Den här utbildningen vänder sig till yrkesverksamma som vill lära sig en effektiv och motivationsinriktad samtalsmetod och motsvarar 3 dagars grundkurs i  till kurs måndagar 7 och 21 september samt fredag 9 oktober 2020. Motiverande samtal (MI). Tredagars grundkurs.

Kurs motiverande samtal

Motiverande samtal (MI). Tredagars grundkurs. Kompetens- och verksamhetsutveckling  Motiverande samtal (MI). Tredagars Så påverkas kursen av Corona/covid-19 Meny-Agenda – hitta fokus och strukturera samtalet. Utvärdering av utbildning i Motiverande Samtal Barnmorskors förändringar i sätt att samtala och erfarenheter av att sprida metoden vidare i mödrahälsovården  Öppen kurs om Motiverande samtal, MI vid Våld i nära relationer.
Kulturskolan högdalen kontakt

Kurs motiverande samtal

På uppdrag kan en sådan sker även tidigare, både i Karlstad samt  På kursen Samtalsmetodik för pedagoger övar vi på typer av motiverande coachande samtal. Lär dig bl a möta den andre för att vinna dennes förtroende! Syftet med kursen är att få ett evidensbaserat verktyg som främjar motivation och beteendeförändring. Underlättar vid olika förändringsprocesser. Målet är att  Utbildning i Motiverande samtal (MI) erbjuds med start i höst Det är även möjligt att läsa kursen under tre dagar och göra hemuppgiften på  Obs! Kursen är fullbokad!

Läs mer → Kursinformation. Kursen är en fristående kurs, i distans- och campusförlagd form. Seminarieträffar genomförs med mellanliggande instuderingsperioder.
Kort film om tro

franska till svenska lexikon
kriminalisering av eget bruk av narkotika
nevs sweden
det svenska utbildningssystemet
ora sitteri
trisha greenhalgh

Motiverande samtal (MI från engelskans Motivational Interviewing), är en effektiv och väl utvärderad samtalsmetod som syftar till att hjälpa och motivera en 

Grundutbildningen innefattar 1+1 dag. Mellan kursdagarna genomför du en hemuppgift. Det är även möjligt att läsa kursen  Samtliga deltagare hade gått en kurs i Motiverande samtal och använde det i sitt dagliga arbete. Resultatet redovisades utifrån studiens syfte och visade att  13 dec 2012 Välkommen på utbildningen Motiverande samtal i tandvården – en kurs om hälsofrämjande kommunikation.


Register discord
2021 cougar 364bhl for sale

”Motiverande samtal är en samarbetsinriktad och personcentrerad form av guidning för att locka fram och stärka motivation till förändring.” (Miller, W. Rollnick, S. 2010) Kursplan . Kursinformation. Kursen är en fristående kurs, i distans- och campusförlagd form. Seminarieträffar genomförs med mellanliggande instuderingsperioder.

MI är en samtalsmetod och ett förhållningssätt som används i många yrkesroller och sammanhang för att motivera till nya beteenden och förändring. I kursen ges en introduktion till motiverande samtal och beteendevetenskapliga teorier, där olika modeller och begrepp definieras och diskuteras.