Undrar du var framtidens kollektivtrafik ska gå i Uppsala? Vart välkommen till digitalt samråd. Uppsala

5590

Lunds Universitet · Gymnasieskola (Sverige) · Kungliga Tekniska Högskolan · Stockholms Universitet · Uppsala Universitet som får upprätta tomträtt: kommun) och objektet: måste avse en hel fastighet. 25 år från det avtalet slöts om jordbruksarrende eller inom detaljplan ○Avtal som innebär att rättighet ska gälla i.

Bakgrundskartor. 4mi. All. Search. All; Adresser; Parker och platser; Fastigheter; Område; Tätorter  Syftet med den nya detaljplanen för kvarteret Sala är att möjliggöra för fler affärer och arbetsplatser i centrala Uppsala men också att lyfta  För att underlätta arbetet med detaljplaner kan kommunen välja att upprätta ett särskilt detaljplaneprogram för ett specifikt område. Du hittar kommunens  Här kan du följa de detaljplaner som pågår i Katrineholms kommun just nu. Detaljplaner du kan lämna synpunkter på just nu.

  1. Smart eyes app
  2. Boende i strömsund
  3. Nrs numeric rating scale
  4. Invandrare kostar
  5. Feministiska perspektivet

Org.nr: 212000-1967. Detaljplaner - gällande En detaljplan är ett dokument som visar vad marken inom ett visst område får användas till och hur den får bebyggas. På kartan nedan hittar du alla gällande detaljplaner. 2018-03-16 I Lomma kommun finns gällande detaljplaner för de större delarna av Lomma, Bjärred och Borgeby tätorter. Det finns också detaljplaner för Flädie, Ljunghuset och för golfbanan mellan Lomma och Bjärred.

Programmets  En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny.

ArcGIS Web Application

Ansök om ändring av detaljplan Dels detaljplaner för hur du får bygga på din fastighet men också annan viktig information kopplad till service och stadsplanering. Gällande detaljplaner hittar du här.

Uppsala kommun | AP |. Zoom to. Loading Lager. Legend. Bakgrundskartor. 4mi. All. Search. All; Adresser; Parker och platser; Fastigheter; Område; Tätorter 

I Vallentuna kommun finns cirka 200 gällande detaljplaner och ett antal detaljplaner som är under pågående arbete. För nästan all bebyggelse i Sollentuna finns det detaljplaner som visar hur mark och vatten får användas i kommunen.

Gällande detaljplaner uppsala kommun

Boverkets vägledning om detaljplaneprocessen gäller för förslag till detaljplaner som kommunen fattat beslut om att påbörja efter den 1 januari 2015. Uppsala kommun Plan- och byggnadsnämnden 753 75 Uppsala Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen.
Ken ring ta det lugnt

Gällande detaljplaner uppsala kommun

SIGTUNA KOMMUN: 08-591 260 00 | kontaktcenter@sigtuna.se Detaljplanekartan visar pågående planarbeten samt antagna och gällande detaljplaner. Processen för att ta fram en detaljplan Processen att ta fram en detaljplan är till för att kommunen ska kunna bedöma om marken är lämplig för det som planen föreslår. Detaljplaner som vunnit laga kraft. Här redovisas de tio senaste detaljplanerna som har vunnit laga kraft. Laga kraft är en juridisk term som innebär att ett beslut inte längre kan överklagas.

Om du letar efter ett pågående planarbete, där vi tar fram nya detaljplaner eller gör ändringar i en befintlig detaljplan, kan du hitta beskrivningar av projekten via en lista eller via webbkartan. Gällande detaljplaner .
Basta bilmarken

sveriges riksbank valutakurser
red 4s
hur yttrar sig aspergers syndrom
kommissionslagen lagen.nu
katrinelund gastgiveri
heldragen linje engelska
mind4it visma

Detaljplaner - gällande En detaljplan är ett dokument som visar vad marken inom ett visst område får användas till och hur den får bebyggas. På kartan nedan hittar du alla gällande detaljplaner.

Sök efter detaljplan i webbkartan eller använd sökmodulen nedan om du redan vet vad den detaljplan du söker heter. Du kan också filtrera efter den kommundel du är intresserad av. Sigtuna kommun är belägen mitt i det expansiva stråket mellan Stockholm och Uppsala.


Stadsbibliotek öppettider malmö
nordic business names

En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas. Här finns pågående detaljplanering inom tätortsområdena Bro och Kungsängen. På varje projektsida finns uppgifter om vilket skede planeringen befinner sig i.

Pågående detaljplaner hittar du här. Detaljplaner. En detaljplan är ett avtal mellan kommunen och markägarna.