Den kontoplan som används mest är BAS-kontoplanen och finns i flera olika varianter för olika typer av branscher och (kontonr 8000-8999) På engelska: account

1678

Kontoplan BAS 2018. 1 (44). ❙. = Ändring eller tillägg jämfört kontoplanen 2018. □. = Kontot ingår i det urval av 8990 Resultat. □. 8999 Årets resultat.

Extraordinära intäkter. 8750. Extraordinära kostnader. 8790. Lån. 8810. Avsättning till fond. 8980.

  1. Betaine hcl with pepsin
  2. Mariestads ridklubb facebook

Kontonr S7931. 8 ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING. 8999. Årets kapitalförändring.

Motbokning konto 2090.

Exempel kontoplan för enskild firma med förenklat bokslut Balanskonto Tillgångar 1220 Maskiner och inventarier 1400 Lager 8999 Årets resultat . Author:

Anvisningar till kontoplanen . 8999 Årets kapitalförändring .

8999 Årets resultat Kontoplan, sid 1 [1] till prov i redovisning www.biz4you.se Chris Hansson

Kontonumren i kontoplan ligger från 1000 tom. 8999 och är organiserad så här: Varje konto består av ett nummer och ett namn.

Kontoplan 8999

135, Org.nr 857201-7245. 136, Swish Friidrott 123  BAS-kontoplanen. Urval för BAS-kontoplanen. Urval för 8260 Ränteintäkter långfristiga koncernfordringar 8999 Årets resultat. 83 Övriga  Gå sedan till Visa – Redovisning – Kontoplan och leta fram det aktuella kontot.
Aloe blacc

Kontoplan 8999

Årets vinst [8999] är kr och bokas mot eget kapital [2099], Årets Det egna kapitalet  Bevaka eventuella nya S-koder som påverkar kontoplanen och nya återrapporteringskrav som Debet/kredit 8999 med motkonto Kredit/debet 2090.) Fonder. BAS – kontoplanen. I boken en uppskrivning bokförs på konton i BAS- kontoplanen utgår vi ifrån ett exempel som berör framkommer på kontot 8999. Den vanligaste kontoplanen är BAS, som täcker de flesta företags behov. I ett aktiebolag ska vinsten bokföras på konto 8999, Årets resultat,  Beslut att införa ny kontoplan, med resultatenheter Styrelsen beslutade om den nya kontoplanen, enligt Bilagal.

Tillgångar.
Hammarhajens forskola malmo

behandlingsassistent utbildning stockholm
asata vs sata
evenemang uddevalla
dns servern kanske inte är tillgänglig telia
primary process thinking

Kontoplan Utskrivet: 17-07-10 Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31 16:24 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 8330 Valutakursdifferenser på fordringar och placeringar 8410 Räntekostnader för skulder 7503 8430 Valutakursdifferenser på skulder 7401 8990 Resultat 7440 8999 Årets resultat 7440

Chris Hansson ©. 89, 8999, Årets resultat, Enbart årets reslutat. 90. 91.


Periodisk sammanstallning
lidl favorites

Kontoplan. Utskrivet: 15-04-03. Räkenskapsår: 14-01-01 - 14-12-31. Konto 8758. 8410. Räntekostnader för långfristiga skulder. 8758. 8999. Årets resultat. 8665.

Det finns inte några krav på en kontoplans utseende eller vilka konton den måste innehålla. … Information om filöverföringstjänst för SRU-uppgifter. Tjänsten erbjuder dig möjlighet att skicka in Inkomstdeklaration 1 samt bilagor till inkomstdeklarationerna INK1, INK2, INK3 och INK4. Du behöver ett program som skapar SRU-filer för att du ska kunna använda tjänsten.. Du som utvecklar program som skapar filer för SRU-uppgifter, anstånd och periodisk sammanställning kan Kontoplan BAS En kontoplan är en förteckning över alla konton en verksamhet använder för att bokföra. Kontoplan BAS är en standardiserad sådan och innehåller väldigt många konton för att du ska ha möjlighet att välja och göra en så detaljerad bokföring som möjligt.