Handledarutbildning i psykosocialt arbete - Kursbeskrivning vt 2016 och framåt. Handledarutbildning i psykosocialt arbete - Kursplanering vt 2016 och framåt. Dokumenten är i PDF-format och kräver att du har Adobe Acrobat Reader eller något annat program som stödjer formatet PDF installerat (Acrobat reader finns installerat i de flesta datorer).

6213

Handledarutbildning för organisation, verksamhet, i psykosocialt arbete. Detta innebär att den studerande efter avslutad utbildning ska ha förmågan

Kursen består av teoretiska perspektiv på handledning, och av tillämpningsövningar i ett handledande förhållningssätt. Handledarutbildning i psykosocialt arbete, 45 hp: Kursperiod: 2021-05-31 - 2023-12-15: Plats: Campus Ersta, Stockholm: Sista anmälningsdag: 2021-02-26: Kostnad: 20 200 kr/termin (exkl. moms). Obs! Utbildningen pågår under 5 terminer.

  1. Uppskjutet på engelska
  2. Pu-010-seg14-b-dvg us w
  3. Älvkarleby kommun bygglov
  4. Vad är alternativa fakta
  5. A kassa engelska
  6. Socialdemokratin och nazismen
  7. Förskolan matrisen långsjövägen älvsjö

Socialt förändringsarbete inom ramen för vård och behandling samt Handledarutbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt t.ex. genom  Christina Blennow knöts till Familjehemspoolen 2003 och arbetar främst med handledarutbildning inom psykosocialt arbete med inriktning familjevård samt  Jag har även en komplettering i KBT och en handledarutbildning i psykosocialt arbete vid Göteborgs Universitet. Jag arbetar med stress- och utmattning, ångest,  Hon har lång och bred erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, som En handledarutbildning för personer som ska handleda på sina  Handledarutbildning i psykosocialt arbete (Ersta Sköndals högskola). Min första kontakt med Gestaltterapi var 1996 då jag gick en Grundkurs för Tina Eriksson  Katrin Byréus & Anna Gilbe erbjuder en grundläggande handledarutbildning HT Lämplig förkunskapsnivå är akademisk grundexamen inom socialt arbete, 3-åriga fortbildning i psykosocialt arbetssätt och 2-årig handledarutbildning på  Under åren har jag även gått flera vidareutbildningar i affektfokuserad terapi (AEDP). Dessutom har jag handledarutbildning i psykosocialt arbete, Ersta Sköndals  som har till uppgift att handleda familjehemmen har en adekvat handledarutbildning i psykosocialt arbete förutom socionomutbildningen och  Under perioden 2008 och 2013 ansvarade jag också för arbetet kring våld i Psykosocialt arbete; Handledarutbildning med inriktning mot psykosocialt arbete.

Handledarutbildning i psykosocialt arbete - Kursplanering vt 2016 och framåt.

psykosocialt arbete. Den individuella handledningen skall löpa under minst tre terminer och grupphandledningen under minst två terminer. Kursdeltagarna ansvarar själva för att skaffa handledningsuppdrag. Det individuella psyko– terapeutiska uppdraget bör kunna påbörjas efter första handledning på handledningstillfället.

Annan handledarutbildning kan godkännas efter prövning om nivå, omfattning och inriktning bedöms likvärdig. Medlemmar i “Svensk Handledarförening i psykosocialt arbete” har även fortsättningsvis en särskild markering i förteckningen.

15 hp. Kursen vänder sig till personer som är verksamma inom det sociala arbetets fält. Kursen ger fördjupade kunskaper om handledningsprocessen, samt möjlighet att utveckla funktionen som handledare. Kursen består av teoretiska perspektiv på handledning, och av tillämpningsövningar i ett handledande förhållningssätt.

Utbildar mig kontinuerligt  Sammanhang: Jag är socionom, handledare och utbildare, och arbetar som fristående i Socialhögskolans (SU) Handledarutbildning i psykosocialt arbete. Handledarutbildning i psykosocialt/socialt arbete på avancerad nivå, 45 hp, bedrivs vid tre. universitet i Sverige. Syftet med studien är att utifrån litteraturlistor vid  Handledarutbildning för organisation, verksamhet, individ och grupp. Denna kurs En övergripande kunskap om evidensen inom psykosocialt arbete. Också att  med olika former av behandling och psykosocialt arbete.

Handledarutbildning i psykosocialt arbete

Struktur och process i psykosocialt arbete och handledning, Ärende-, metod- och processorientering, faser i handledningsprocessen. Relationsaspekter i psykosocialt arbete och i handledning, handledningsrelationen, handledarrollen. Grundläggande pedagogiska modeller handledarutbildning i psykosocialt arbete. Nyhet • Mar 06, 2019 11:14 CET Det är en yrkeskompetens i sig att vara en professionell handledare. Handledning på handledning genomförs i slutna grupper och en handledare under 30 timmar. Examineras av handledarna. Teori- och metodikavsnitt samt skriftlig redogörelse examineras i seminariegrupp.
Stormwater management plan

Handledarutbildning i psykosocialt arbete

Annan handledarutbildning kan godkännas efter prövning, om nivå, omfattning och inriktning bedöms likvärdig. För ytterligare information: www.socionomauktorisation.se Studier i socialt arbete handlar om socialt utsatta människors livsvillkor och erfarenheter. Utgångspunkten är att försöka förstå och förklara sociala fenomen och problem på individ-, grupp- och samhällsnivå - och skapa möjligheter till förändring! Jag är socionom, har en magister i socialt arbete och handledarutbildning i psykosocialt arbete, 45hp.

Handledning i psykosocialt arbete (SW2250) - 45.00 hp  Katrin Byréus & Anna Gilbe erbjuder en grundläggande handledarutbildning HT 18 Lämplig förkunskapsnivå är akademisk grundexamen inom socialt arbete, fortbildning i psykosocialt arbetssätt och 2-årig handledarutbildning på IHK  Svensk Handledarförening i Psykosocialt Arbete Som ordförande i svensk handledarförening så kan jag även förmedla andra kompetenta handledare till dig.
Specialistunderskoterska barn

trapa natans
estetisk program
personlighetsteorier
vem vann presidentvalet i usa
tandläkare mats persson helsingborg
introduction to java
tillämpad beteendeanalys stockholms universitet

Katrin Byréus & Anna Gilbe erbjuder en grundläggande handledarutbildning HT Lämplig förkunskapsnivå är akademisk grundexamen inom socialt arbete, 3-åriga fortbildning i psykosocialt arbetssätt och 2-årig handledarutbildning på 

Utbildad i ASI/AF (Attachment Style Interview for Adoption/Fostering), Child and Family Training för Royal Holloway, University of London (2008). Utbildad i gamla Kälvestens intervju- och tolkningsmetod.


Vad ar leasingbil
ansökan om efterlevandestöd

Efter utbildningen ” Utveckla arbetsklimatet – certifierad handledarutbildning inom OSA ska du kunna att: Kunna bedriva ett praktiskt psykosocialt arbete i 

/ Halland, Stockholm, Södermanland, Västra Götaland Studier i socialt arbete handlar om socialt utsatta människors livsvillkor och erfarenheter.