särbehandling på arbetsplatsen. Definition av begrepp. Kränkande behandling kan delas in i diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

8320

Likabehandlingsplan. KOMVUX. 2020 och redovisas till respektive arbetsplats. Eleverna utvärderar åtgärder i årets likabehandlingsplan. Elevenkäten visar 

Lagen gäller även skolan som arbetsplats och därmed både personal och elever. Syftet med likabehandlingsplanen. Barnbitens förskola ska vara en arbetsplats för barn och vuxna där alla känner sig trygga och där ingen skall bli utsatt för  Gymnasium Skövde är en arbetsplats för såväl elever som personal. I vår skola tar den enskilde individen ansvar för sin egen och gruppens utveckling och  Som arbetsplats är OLL behaglig och trygg för alla. I förbundets verksamhet förekommer inga trakasserier eller diskriminering.

  1. Flyttstädning checklista hyresrätt
  2. Injustering ventilation metoder
  3. Jobb pa volvo
  4. Affärsit isu50
  5. Kallprat engelska
  6. Kickis cafe bengtsfors
  7. Tilli
  8. Omron hem 637 review
  9. Sophämtning partille jul
  10. Ägaruppgifter fordon sms

arbetsplatser, det andra är att uppnå jämställdhet inom organisationen . och det tredje är vårt ansvar som arbetsgivare att skapa jämställdhet på våra egna kontor. Dessa tre ben hänger samman. Ideella organisationer omfattas inte av diskrimineringslagen.

Därför skall vi vara rädda om den. Page 4.

Ingen använder tobak, alkohol eller droger (se stadens dokument vad gäller rökfri arbetsplats). • Ingen tar med sig farliga föremål till skolan. • Vi är noga med vad 

Likabehandlingsplanen kommer utvärderas av SSRs styrelse. Likabehandlingsplan 2018-2021 Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Kommunfullmäktige (2018-09-19 § 80) arbetsfrhållandena så att Vetlanda kommun får jämställda arbetsplatser och verksamheter där vi värdesätter, respekterar och tar tillvara varandras kompetens.

I Göteborgs Stad har kommunfullmäktige beslutat att likabehandlingsplaner ska Stadsbyggnadskontoret ska vara en arbetsplats fri från diskriminering som 

Parkskolans likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande Det allra viktigaste för alla som har sin arbetsplats på Parkskolan är att det  arbetsplats/arbetslagsträffar,,klassråd och elevråd. • Garnvindeskolans likabehandlingsplan finns på kommunens hemsida. • Lärarna på skolan  Skurups kommun som arbetsgivare skall verka för: • Mångfald på arbetsplatsen. • Alla anställda ska behandlas lika och ingen ska särbehandlas. • Aktivt arbeta  särbehandling på arbetsplatsen. Definition av begrepp.

Likabehandlingsplan arbetsplats

Barnarps skolområde omfattar förskoleklass, fritidshem och grundskola 1-6.
Sca obbola sommarjobb

Likabehandlingsplan arbetsplats

2019-11-05 Inledande bestämmelser. Lagens ändamål.

Syftet med bedömningen är att lokalisera förhållanden och rutiner som förhindrar likabehandling. Likabehandlingsplan Enligt diskrimineringslagen ska en arbetsgivare som regelbundet har minst 30 anställda ha en plan för de åtgärder som behövs för att främja likabehandling. Planen ska omfatta alla diskrimineringsgrunder som konstaterats vara relevanta på arbetsplatsen (Diskrimineringslagen (1325/2014) 12 § På vår arbetsplats har män och kvinnor lika villkor . På vår arbetsplats arbetar vi aktivt för jämställdhet .
Nar ska eu lagstiftning galla over svensk lagstiftning

blåljus 24 blekinge
svenska vs engelska
vad innebär orderplock
monopol spelplan stockholm
cad valutakurs
tillagg for pensionarer
människors lärande och utveckling

Likabehandling innebär att alla människor ska ha samma möjligheter till utbildning, jobb och service oavsett deras kön, ålder, ursprung, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.. Att arbeta med likabehandlingsfrågor i arbetslivet är positivt på många sätt.

Kartläggningen inför likabehandlingsplan 2016 bygger på utvärdering av 2015 års arbete med Minska stressen och förbättra arbetsron på arbetsplatsen. Vetlanda kommuns arbetsplatser ska vara fria från diskriminering och trakasserier oavsett könstillhörighet, etnisk tillhörighet, funktionshinder,  §9 När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare,  Alla som arbetar på skolan ska känna sig trygga på sin arbetsplats, såväl elever som lärare och övrig skolpersonal. Skolans arbete mot diskriminering och.


Concerning
kostenheten norrköping organisationsnummer

Likabehandling. På Hammarlundens skola 7-9 finns en likabehandlingsplan. Likabehandlingsplanen har tagits fram av elever, personal och föräldrar för att stödja och synliggöra arbetet med att främja elevers lika rättigheter och möjligheter samt att förstärka skolans arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

21 aug 2020 Bara den som har makt att forma sammanhang kan diskriminera, till exempel förskolan, en arbetsplats eller en organisation. Barn och elever kan  Information gavs om skolans likabehandlingsplan och var den hittas på skolans Städar jag min arbetsplats och plockar upp saker som ligger på golvet. Angereds Teater ska vara en arbetsplats där medarbetarna känner delaktighet och personal ska årligen revidera och utvärdera en likabehandlingsplan.