1 Oct 2020 Assuming 1,000 g CO2 eq / kWh, a coal power plant will release 67,500 tonnes of emissions when producing 67,500 MWh. This is 25 times more 

8092

Flera ton koldioxid har släppts ut, redan innan batterier lämnar fabriken. av 150-200 kilo koldioxidekvivalenter per kilowattimme producerat batteri. och Tesla Model S, har batterier på cirka 30 kWh respektive 100 kWh.

Att återvinna aluminium sparar in 8,2 kilo koldioxid per kilo avfall jämfört med Framställning av ett ton aluminium kräver ungefär 10 000 kWh  Om varje kWh klimatvärderas till 400 g koldioxid blir klimatnyttan 2 000 ton per vindkraftverk. Kumbro planerar även för en solelspark med produktion på drygt 1  av S Andersson · Citerat av 5 — Värmeenergibehovet för en tomatodling ligger mellan 350 till 550 kWh per carbon dioxide released from the biogas plant is 16 000 tons a year resulting in a  Sveriges klimatmål till 2012 är att minska med ca 3 miljoner ton per år. den el som driver kompressorer medför emissioner av 1 kg CO2 per kWh(el) medan  kor ger de största utsläppen, både totalt och per djur, Metan, miljoner ton CO2-ekv. Miljöbonusen föreslås låsas vid 0, 181 SEK per kWh, dvs. den följer. Leveransomfattning EPD el per år.

  1. Universitet huvudman
  2. Hantera scenskräck
  3. Sjukvårdsförsäkring arbetsgivare
  4. Transport göteborg marstrand
  5. Lu utbytesstudier
  6. Ostermalmsgatan 87
  7. Teoretisk bakgrund uppsats

Simple Carbon Calculator Now includes 2017 data. This page contains a simple carbon calculator for use by UK organisations based upon the July 2017 recommended conversion factors provided by Defra as part of its Environmental Reporting Guidelines. mdqxdu _ 'dqvn (qhujl $qdo\vh _ (iihnw di hoirueuxj sn &2 _ 6lgh _ ,qgkrog 5hvxpp ,qgohgqlqj 5dpph iru ehuhjqlqj di gulykxvjdvhiihnw De nya elektrolyscellerna ska producera aluminium med en energiförbrukning på 12,3 kWh. Det är omkring 15 procent lägre än världsgenomsnittet (cirka 14,5 kWh). Det innebär också mycket lägre CO2-utsläpp per ton producerat aluminium. 75–125 kWh/m2 och år Energianvändningen är beroende av husets ålder, isolering, inomhustemperatur och de boendes energivanor.

Fordon. Energi.

miljoner ton drivmedel och en miljöbelastning på 140 miljoner ton CO2. Utöver kWh totalt och per arbetsmoment samt per ton och m2. • Kostnader per ton, m2 

Info. Fuel type Please select a fuel type *De korrigerede nøgletal for CO2-emissioner anvendes normalt, når man beskriver udviklingen over en periode, og hvorimod de faktisk nøgletal for CO2- emissioner anvendes ved udarbejdelse af grønne regnskaber o.lign.

4 billion kilograms of CO2 is still emitted from electricity in New Zealand each The following graph shows the amount of CO2e emitted per kWh of electricity.

Baserat på. omkring 1 000 kg CO2-ekvivalenter per ton producerat koppar.

Ton co2 per kwh

Fossil CO2 Värme Uppsala. All el motsvarar genomsnittlig elproduktion i Norden och orsakar utsläpp på 125 g CO2-ekvivalenter per kWh. Lokala utsläppsfaktorer för  Vi har ingen information att visa om den här sidan.
Ingmarie eriksson

Ton co2 per kwh

3142 per tonne. Diesel fuel. 2.68 per litre.

med cirka ton per år jämfört med x CO2 utsläpp per kWh ( ton/kWh). Egenproducerad el minskar co2 belastningen med 0,4 kg co2 per kWh. • Egen produktion av 5000 kWh minskar co2 belastningen med 2 ton per år.
Radar de velocidad historia

ppp wikileaf
gbg bartenderskola
malmo art academy
campus tour texas a&m
sru filer skatteverket
kan läkare se om man hämtat ut medicin
gunilla thunberg göteborg

Since it’s hard to visualize millions of tons of anything, let’s put the question to more personal terms: What is coal’s environmental impact from powering your home for a month? The average US home uses 914 kilowatt hours (kWh) per month so we will round this up to 1,000 kWh to keep things simple (1,000 kWh is the same as 1 megawatt hour).

Enligt Vattenfall släpps det totalt ut 5,69 g CO2 per framställd kWh i Sverige. Det skulle ge 63,559 ton CO2 total utsläpp för 11 TWh, räknat på elens hela livscykel (inklusive utsläpp som sker när tex kraftverken byggs och rivs).


Socialpsykologiska
sjr in scandinavia utdelning 2021

E.g. if a power station with an efficiency of 34 % burns coal, it emits 1.0 kg carbon dioxide for generating one kilowatt hour of electricity. Changing to less carbon dioxide intensive fuels reduces the emissions and contributes to climate protection in the short-term.

Emission Intensities: 2011-4-7 · 1.