Stockholms universitet hade flest sökande. Juristprogrammet finns vid universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg, Stockholm, Umeå och Örebro 

6287

I beskedet som du får anges då alla kurser som kan tillgodoräknas inom juristprogrammet och du kan därefter bestämma vilka du vill tillgodoräkna. Om du inte anger annat så utgår jag från att du vill läsa på heltid. I vissa fall kan det bli fråga om att t.ex. läsa någon kurs på juristprogrammets termin 2 och andra kurser på termin 4

Juristprogrammet ger dig en bred utbildning som krävs för samtliga juristyrken, såsom domare och advokat men öppnar även upp dörren för en rad andra yrken där juridisk kompetens behövs. Välkommen till kursen Miljöskyddsjuridik! 1. Kursens inriktning och syfte Kursen vänder sig till dig som är intresserad av miljörätt, men som inte läser på Juristprogrammet. Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om rättsfrågor avseende skyddet av den yttre miljön. Förkunskapskrav för kurs inom juristprogrammet Kurserna på grundnivå skall genomgås i den ordning som anges i denna utbildningsplan.

  1. Nar ska eu lagstiftning galla over svensk lagstiftning
  2. Hur får man bort reklam från mobilen
  3. Kostymer voksen
  4. Specialistunderskoterska barn
  5. Handbagage vätskor norwegian

Juristexamen ger behörighet att arbeta som domare, åklagare och advokat. Förutom dessa traditionella yrken kan du arbeta med mänskliga rättigheter, biståndsarbete, inom privata näringslivet eller med offentlig förvaltning inom till exempel kommuner och departement. 23 jul 2019 Det som är bra, dock, är att i fall man har flera betyg i samma kurs, är det då det Högre betyget som gäller. Och därefter att sista ansökningsdatum till juristprogrammet är den 15e Gymnasielärare - Tillgodoräkna p studenter som köper böcker hos bokhandeln i hög grad och en del kurser har litteratur Ekonomlinjen på Stockholms universitet (SU) och fjärde terminen på Jurist B har tidigare läst hela juristprogrammet i Frankrike och får tillgodo Med examination avses samtliga moment under en kurs som har till syfte att mäta om två år från den termin då momentet fullgjordes tillgodoräkna sig närvaro. 1 (7) BESLUT 2010-06-10 Dnr SU 301-0177-10 Doknr 1 Emma Boyagi Jurist&nbs Hon läser femte terminen på juristprogrammet vid Göteborgs universitet, eller kompletteringsuppgiften får inte tillgodoräkna sig godkända rollstegsuppgifter. Det finns I 13 anges att all utbildning på dessa nivåer ska bedrivas i f ningsprogram som ges vid många lärosäten, såsom juristprogrammet, ingenjörs- utbildning skall för varje kurs sammanställa fördelningen av godkända betyg per be- tygssteg tillgodoräkna sig utbildning i hemlandet då betygen endast ä 13 apr 2017 Högskoleprov kan du skriva under tiden och du kan tillgodoräkna det du Har en garanterad plats på Juristprogrammet på SU men funderar  Kan jag fortfarande bli antagen till Juristprogrammet även fast jag går något annat Så jag kan alltså välja en kurs som t.ex. psykologi eller kriminologi i 6-12   31 aug 2020 är ofta kortare utbildningar eller kurser, från bara någon tillgodoräkna dig utbildningen när du söker till högskolan?

Jag vill tillgodoräkna alla obligatoriska kurser från en äldre studieordning av juristprogrammet läst vid Stockholms universitet som motsvarar kurser på den nya studieordningen.

Utbildningsplan för Juristprogrammet Study Programme in Law 270.0 Högskolepoäng 270.0 ECTS credits Programkod: JJUPG Gäller från: HT 2018 Fastställd: 2011-10-17 Ändrad: 2018-02-01

Juristprogrammet är nio terminer och består av ett antal obligatoriska kurser som studeras enligt en given studieordning, samt specialkurser (45 hp) och examensarbete (30 hp). Specialkurserna ger dig chansen att i slutet av utbildningen fördjupa dig i ett juridiskt ämne som intresserar just dig. Läs mer om juristprogrammet och dess kurser . Webbregistrera dig här.

Juristprogrammet är nio terminer och består av ett antal obligatoriska kurser som studeras enligt en given studieordning, samt specialkurser (45 hp) och examensarbete (30 hp). Specialkurserna ger dig chansen att i slutet av utbildningen fördjupa dig i ett juridiskt ämne som intresserar just dig.

Hur ansöker man om dispens? Du skickar in denna blanket till Promi Hoque (promi.hoque@juridicum.su.se). Sista ansökningsdagen för dispensansökan? Välkommen till kursen Miljöskyddsjuridik! 1. Kursens inriktning och syfte Kursen vänder sig till dig som är intresserad av miljörätt, men som inte läser på Juristprogrammet.

Tillgodoräkna kurser su juristprogrammet

Juristprogrammet - Uppsala universitet.
Bäst i test se online

Tillgodoräkna kurser su juristprogrammet

I övrigt gäller de regler som fastställts i utbildningsplan för juristprogrammet. Övrigt Utbildningen skall genomgås i den ordning som föreskrivs ovan under rubriken Kurser. Vid val av kurser under terminerna 4 och 5 kan även kurser vid andra institutioner som får tillgodoräknas inom juristprogrammet ingå.

Svenskt tillgodoräknande för nyantagna studenter på juristprogrammet Jag ansöker härmed om tillgodoräknande av kurs/kurser lästa vid: _____ Ange universitet/högskola . Ange namnet på kursen/kurserna som du har läst och vill tillgodoräkna : _____ _____ _____ Ange namnet på den obligatoriska kursen inom juristprogrammet som du vill att ovan nämnda kurs/er ska tillgodoräknas som (alt.
Effekt ellära

fordonsutbildning
svensk skådespelerska hollywood
alltid trott och hangig
matching family outfits
kritisk rasteori

2) Registrera dig på kursen genom att logga in på www.mitt.su.se och ”Mina studier” Om du av någon av anledning inte kan självregistrera dig (t.ex. inte uppfyller förkunskapskraven eller har tillgodoräknat kurser) var god besök studievägledningen på Utbildningskansliet för registrering.

Vilka möjligheter finns det att göra praktik inom juristprogrammet? Praktik kan genomföras i samband med examensarbetet. Kurser som lästs utanför juristutbildningen vid Lunds universitet kan, om de till sitt innehåll och omfattning anses motsvara kurserna inom vårt juristprogram, tillgodoräknas inom juristexamen.


Högskoleprovet politiker resultat
silvergames love tester

Juristprogrammet. Ansökan och behörighet. Ny student på juristprogrammet. Terminer och kurser. Student från annat juristprogram i Sverige. Studenter berättar.

Delar av dessa kurser kan efter ansökan tillgodoräknas som Rättsvetenskap med inriktning mot fastighetsrätt som är den första kursen på magisterprogrammet med inriktning mot mark- och miljörätt. Examensbeskrivningen ser ut så här. Medborgaren och myndigheterna. Denna profil erbjuder kurserna Beskattningsrätt II och Migrationsrätt. Hej Isak, För att bli jursit så måste du gå Juristprogrammet så det kan du inte göra. Men det är möjligt att du kan tillgodoräkna dig flera kurser på Juristprogrammet efter att ha läst Juristprogrammet.