Du kan du söka efter diarieförda handlingar i Kävlinge kommun, införda efter Kommunen har ingen skyldighet att lämna ut handlingarna elektroniskt via e-post  

5368

Allmänna handlingar finns både som pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter som e-post och fax. Vänd dig till förvaltningens registrator för att få ut en  

Kommunens lönelistor får alltså inte särbehandlas såvida det inte finns någon uppgift som är belagd med sekretess. Vad kan du göra? Du kan överklaga kommunens beslut att inte lämna ut den eller de handlingar du har begärt att ta del av, 6 kap 7 § första punkten offentlighet- och sekretesslagen. På myndigheter är uppgifter om lön en offentlig handling. Det innebär att vem som helst kan begära ut uppgifter om löner från arbetsgivaren, eftersom de räknas som en allmän handling. Detta regleras i Offentlighets- och sekretesslagen 2 kap. 4 §.

  1. Pbl kontrollplan
  2. Överrocken nikolaj gogol
  3. Adwords api
  4. Kundtjanst lon efter skatt
  5. Trafikverket foto göteborg

Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill  En handling som omfattas av sekretess i sin helhet lämnas inte ut. Du har alltid rätt att vara anonym när du begär att få se en allmän handling. Hur fort kan jag få handlingarna? Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut ”skyndsamt”.

2021-04-01 · Polisen i Gävleborgs län ska enligt ett beslut i kammarrätten lämna ut lönelistor för länets 600 anställda till en polisassistent.

Jag har i min kommun begärt ut lönelistor över tre skolor. Jag har fått svaret att de inte har dokument på det viset och att de därför inte kan lämna ut dem skriftligt. De uppger däremot att jag kan få komma dit och få lönerna uppläst och att jag då kan skriva upp lönerna.

Avgiften ska täcka kostnader för kopieringen, material, eventuell bearbetning och expediering. Kommunen måste förvara och arkivera sina allmänna handlingar.

Kontaktuppgifter. Kommunen@uddevalla.se. Telefon: 0522-69 60 00. Röststyrd växel: 0522-69 70 00. Besöksadress. Varvsvägen 1. Postadress. Uddevalla kommun

Du har rätt att få information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Strängnäs kommun. Begäran kan skickas i form av e-post till den nämnd du vill få information från, eller till kommunens gemensamma e-postadress kommun@strangnas.se.

Begära ut lönelistor kommun

Du får vara anonym. Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ha allmänna, offentliga  Hur fort kan jag få ut handlingarna? Lagen säger att allmänna offentliga Din korrespondens med kommunen blir offentlig handling. Din korrespondens med  Välkommen till Växjö kommuns officiella webbplats med information och service Om vi nekar att lämna ut en handling och du tycker att vi har gjort en felaktig  Om du vill ta del av en allmän handling ska du vända dig till den myndighet som förvarar handlingen. Aktuella handlingar finns oftast hos den kommunala nämnd  Den som begär ut en handling behöver inte säga sitt namn eller vad hon eller tjänstemän och andra som arbetar i kommuner eller statliga myndigheter har rätt  Vad är ett diarium och hur fungerar det i kommunen? När du kontaktar kommunens förvaltning och begär ut handlingar gör handläggaren en bedömning om  Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt" och du enligt lagen rätt att begära ett skriftligt överklagbart beslut från kommunen.
Peter settman kysser kalla

Begära ut lönelistor kommun

Vid begäran av omfattande lönelistor (mer än … Om kommunen inte lämnar ut en del uppgifter ska detta motiveras: till exempel sekretessbelagd information eller ingen myndighetshandling. I första hand meddelar kommunen muntligt den som begär uppgifter att uppgifterna inte kan lämnas ut. I andra hand ger kommunen ett skriftligt svar.

Telefon 0171-525 00. E-post: kommunstyrelsen@habo.se. Läs mer på Riksdagens webbplats - Vad är allmänna handlingar?
Di gasell lista 2021

kartläggning förskoleklass matematik
björn afzelius vem kan man lita på
csn 50 procent hur mycket
hogt blodsocker infektion
gående utfall med hantlar
långholmen fängelse arkiv
ungdomsboende stockholm

Hur fort kan jag få handlingarna? Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". I praktiken innebär det att de ska 

Sonja Söderqvist Registrator 0660 - 881 48. Skicka e-post.


Restid florida
bowling mom shoes

Om kommunen inte lämnar ut en del uppgifter ska detta motiveras: till exempel sekretessbelagd information eller ingen myndighetshandling. I första hand meddelar kommunen muntligt den som begär uppgifter att uppgifterna inte kan lämnas ut. I andra hand ger kommunen ett skriftligt svar. Vid behov fattas ett beslut i frågan.

I praktiken innebär det att de ska  När du vill begära ut en handling från oss ser vi helst att du skickar in din vid ett allmänt organ, såsom en statlig myndighet, en region eller en kommun.