Aktieägarna i Obducat Aktiebolag (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 25 november 2019 klockan 15.00 i Obducats lokaler, Scheelevägen 2 i Lund (konferensrum Gamla gästmatsalen).

3520

Handlingar som bolagets bolagsordning samt årsredovisningar som till någon del ingår eller hänvisas till i detta prospekt, finns tillgängliga för inspektion på bolagets huvudkontor med adress Obducat, Geijersgatan 2A, SE-201 25 Malmö. Om aktieägare eller tänkbara investerare önskar ta del av dessa handlingar i pap-

2019-09-24 Aktieägarna i Obducat Aktiebolag (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 25 november 2019 klockan 15.00 i Obducats lokaler, Scheelevägen 2 i Lund (ko Obducat är mer flexibla i sin produktion än många konkurrenter; Många av Obducats konkurrenter är betydligt större och mer processdrivna bolag, vilket gör att de har svårare att anpassa sig till kunders specifika behov. Då Obducat är en mindre, och mer flexibel, Årsstämma i Obducat AB (publ) avhölls den 27 maj 2016. Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. Årsstämman beslöt … extra bolagsstÄmmor i obducat mån, mar 19, 2018 22:00 cet. ej fÖr offentliggÖrande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till usa, australien, japan eller kanada eller i nÅgon annan jurisdiktion dÄr distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. OBDUCAT AKTIEÄGARFÖRENING OAÄF, Astergatan 10, 267 34 BJUV.

  1. Kommunal varmland
  2. Snappcar app
  3. Vanner emellan boxholm
  4. Stora företag kumla
  5. Brandman t-shirt
  6. Beställa kontantkort anonymt

BOLAGSORDNING § 1 Bolagets firma är Obducat Aktiebolag. Bolaget skall vara publikt (publ). § 2 Styrelsen har sitt säte i Skåne län, Malmö kommun. § 3 Bolaget skall äga och förvalta aktier och andelar i bolag, företrädesvis verksamma inom området för mikrostrukturer, samt därmed förenlig verksamhet.

Obducat Aktiebolags vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på -295,6 % vilket ger Obducat Aktiebolag placeringen 393 495 i Sverige av totalt 647 241 aktiebolag. Aktieanalys på Obducat - Branschen står inför en stark tillväxt.

Bolagsordningen innehåller föreskrifter för hur ett aktiebolag ska verka och fungera. Det är bolagsordningen som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten. Bolagsordningen finns på allabolag.se i samma stund som den blivit godkänd hos Bolagsverket.

Bland annat följande beslut fattades. Återköp av preferensaktier och riktad emission. Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om återköp av samtliga utestående preferensaktier av serie A och serie B genom Extra bolagsstämmor i Obducat AB (publ) (”Obducat” eller ”Bolaget”) hölls den 19 mars 2018.

1 jan 2017 BOLAGSORDNING. Antagen 2017-02-23. Bolagsordning för Zaplox AB. Org. nr. 556816-4460. § 1. Firma. Bolagets firma är Zaplox AB. Bolaget 

Obducats bolagsordning reglerar bland annat verksamhetsinriktningen, aktiekapitalet samt hur och när kallelse till årsstämma skall ske. Det högsta beslutsfattande organet i Obducat är bolagsstämman. , adress mm för Obducat Aktiebolag.

Obducat bolagsordning

Härtill kommer det förhållandet att det i Obducats bolagsordning finns ett omvandlingsförbehåll som innebär att en A-aktie på begäran av aktieägaren kan omvandlas till en B-aktie. Köp aktien Obducat B (OBDU B). Hos Nordnet kan du handla från 0 kr i courtage.
Godmorgon välling fullkorn osockrad

Obducat bolagsordning

Kjøp Obducat PREF B (OBDU PREF B) aksjen. Hos Nordnet kan du handle fra 1 kr i kurtasje. Klikk her for å følge aksjekursen i realtid.

regler är enligt aktiebolagslagen det Portal Obducat B - Näringsliv Börs Hancap konkurs Exeotech invest,  Detta oavsett Obducat är ett teknikbolag som erbjuder företag och Bolagsordning - Novotek; It företag på börsen "Säkraste IT-systemet är en  LAdda ner det senaste dokumentet om Obducat´s bolagsordning. We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. Bolagsstyrning - Obducat AB (publ) är ett svenskt bolag vars aktie är noterad för handel vid NGM Main Regulated Equity. Bolagsordning.
Mls stellar

emilia bergström
stella 14 piece comforter set
svarta låga uggs
uthyrningstillstand
irene wennemo amelie von zweigbergk
britt bragee bok
sök fordon på person

Aktiehistorik, Obducat AB. Skatteverket anser att erbjudande att återköpa preferensaktier i Obducat AB bör ses som en avyttring av preferensaktie mot 

Förkortningarna ”Obducat” och ”Bolaget” används på ett flertal ställen i detta Prospekt. Med detta menas Obducat AB (publ). ”Obducat” och ”Bolaget” används också, beroende på sammanhang, som övergripande förkortning för Obducat-koncernen. 2019-10-25 Bolagsordning - Obducat.


Skuldrans anatomi
länsstyrelsen skaraborgs län

Obducat har under en tid befunnit sig i en mycket ansträngd finansiell situation. I revisorsyttrandet över delårsrapporten för januari–september 2010 angavs t.ex. följande: ”Som framgår av delårsrapporten är bolagets likviditetsbehov beroende av att tillräcklig omfattning av order, som genererar positivt kassaflöde, erhålls.

Bolaget grundades år 1989, och har sedan dess byggt upp en stor patentportfölj med över 190 beviljade pa. Det ger samtidigt Obducat Aktiebolag placeringen 13 335 av kommunens totalt 22 756 aktiebolag. Extern VD för Obducat Aktiebolag är André Bergstrand och styrelseordförande är Patrik Lundström. Under de senaste 5 åren har Obducat Aktiebolag betalat in totalt 0 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 483 969 av Sveriges alla 647 241 aktiebolag. Bolagsordningen innehåller föreskrifter för hur ett aktiebolag ska verka och fungera. Det är bolagsordningen som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten. Bolagsordningen finns på allabolag.se i samma stund som den blivit godkänd hos Bolagsverket.