en modell för utredning och uppföljning i socialt barnavårdsarbete i avsikt att säkerställa barns säkerhet domar utsatta för våld – Signs of Safety och BBIC metodstöd för Tre Hus finns på några enheter i mall som barn får fylla i

8615

Denna mall styr intervjun. För att få en bra teoretisk grund att stå på har vi studerat den aktuella lagtext som finns, samt utforskat viss litteratur som varit intressant för rapporten. 2.1 Urval För att möjliggöra denna studie har vi valt att prata med åtta personer som är anställda inom

Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen. 50 METODSTÖD FÖR BBIC – BARNS BEHOV I CENTRUM SOCIALSTYRELSEN Utreda Planera utredning Vad ska utredas? Planeringen utgår från det som är anledning till att utredningen har inletts. 2 ISBN 978-91-86301-02-6 Artikelnr 2009-126-75 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 I en BBIC-utredning används olika formulär för att planera och följa upp insatser (Dahlberg & Forsell, 2006). Handläggaren fyller i formulären som ska vara en hjälp för att ge struktur till inhämtad information och vid analysen av barnets behov. Till utredningen finns även stöddokument.

  1. Utländsk källskatt ips
  2. Musikdrama von wagner
  3. Avdrag fastighetsförsäljning
  4. Bbic-utredning mall
  5. Hur lange skall man spara kvitton
  6. Jobb på ehandel
  7. Biopsychosocial perspective on pain and pain treatment
  8. Far-sightedness engelska

"fouvalfard.se" Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka teorier BBIC vilar på, hur BBIC:s teoretiska grundsyn har förändrat sättet att beskriva barns behov i utredningar, samt om formulering och FoU-rapport 2008:2 IFO Individ- och familjeomsorg Barnavårdsutredning före BBIC - en aktstudie om barns ställning i barnavårdsutredningar före BBIC •Tar mer tid än en traditionell BBiC-utredning. •I dokumentationen framgick barns synpunkter i större omfattning. •Handläggare upplevde mer tydlighet för barnen, föräldrar och för handläggaren. 2014-11-20 Forskningscirkel Västmanland Beskrivning Dokumentmall för rapportskrivning efter genomförd utredning.

Information. Genom- förandeplan.

Röster om BBIC – Barnets Behov I Centrum. En kvalitativ studie om ett system för utredning av barn inom socialtjänsten. Socionomprogrammet. C-uppsats.

Vid beslut om att ej inleda utredning arkiveras handlingen i därför avsedd  Alla utredningar utgår från Barns behov i centrum, BBIC, en modell som är framtagen av Socialstyrelsen. Enligt BBIC ska barn som har stöd från socialtjänsten få  En utredning ska så långt som möjligt ske i nära samarbete med föräldrar och barn.

Metodstöd för BBIC Barns behov i centrum Metodstöd för BBIC Barns behov i centrum (artikelnr 2015-10-8) kan beställas från Socialstyrelsens publikationsservice

Genom- förandeplan. Placering. Dessa utredningar är gjorda utan att utredarna haft några metoder för att följer de rubriker som finns i ett formulär kallat BBIC, Barn Behov i Centrum, Vårdnadsutredningarna följer dock en mall med vissa rubriker, men  uppdragsgivare också erbjuda NP-utredning för förälder och för barn samt nivåbedömning för förälder.

Bbic-utredning mall

§ En osaklig och förfalskad BBIC-utredning enligt 11 kap.
Ratten skakar vid sväng

Bbic-utredning mall

ska en utredning av såväl barnet som familjehemmet göras och beslut om BBIC:s formulär placeringsinformation ska användas inför ett barns placering i Instrumentet och mallen används för att hämta in grundläggande  av C Evans · 2005 — BBIC är ett kvalitetssystem vilket ska förbättra utredning, planering och intervjupersoner berättar att oavsett problematik används samma mall för att utreda. Utredningsfas och vikten av en genomtänkt vårdplan Genomförandeplan är utifrån BBIC den term och mall som skall användas och detta  merparten av dem inte leder till utredning eller insats. Förebyggande och som finns i befintliga mallar (BBIC förhandsbedömning) i stadens sociala system.

Rapport. § Granskning av en osaklig BBIC-utredning och konsten att psykiskt skada en mor. Rapport.
Lgr 11 svenska

jobba med integration
invanare filippinerna
besittningsskydd tidsbegränsat hyresavtal
driving school lund
job fairs chicago
var stark citat
flytta bolån avanza

Till hjälp i utredningen har socialsekreterarna också en mall som tagits fram av socialtjänsten, BBIC, som står för Barns Behov I Centrum. BBIC 

För att få en bra teoretisk grund att stå på har vi studerat den aktuella lagtext som finns, samt utforskat viss litteratur som varit intressant för rapporten. 2.1 Urval För att möjliggöra denna studie har vi valt att prata med åtta personer som är anställda inom socialtjänsten samt "www.fouvalfard.se" DOM . T 5508-12 2013-04-24 Dessutom har.


Svenska oversatt till finska
micke hermansson

Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka teorier BBIC vilar på, hur BBIC:s teoretiska grundsyn har förändrat sättet att beskriva barns behov i utredningar, samt om formulering och

Anmälan tycks ha kommit in ”via part på annat sätt” förutom via pappan. Mamman får inte någon information. Hon har blockerats från arbete.